A jelen ÁSZF a Lavender Tihany Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8237 Tihany, Kossuth u. 97 ; adószáma: 24719427-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-516674; elektronikus levelezési címe: hello@lavendertihany.hu; a továbbiakban: Szolgáltató/Üzemeltető), mint Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI:

Cégnév: Lavender Tihany Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-516674

Nyilvántartást vezető bíróság: Veszprémi Megyei Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24719427-2-19

Közösségi adószám: HU24719427

Bankszámla: 11748069-20032795

Székhely: 8237 Tihany Kossuth u 97.

Postacím: 8237 Tihany Major u 65.

Elérhetőség: hello@lavendertihany.hu

Telefon: +36-20-321-6697

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: a Kérelem feldolgozás alatt (NAIH)

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

Név:                            C-Host Kft.

Cím:                            1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefon:                      +36-1-445-2040

Email:                         info@nethely.hu

Weboldal:                    www.nethely.hu

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lavendertihany.hu weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, vagy jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget, valamint utánvétes megrendelés esetén az utánvét költségét is megfizeti.

1.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található, a konkrét árucikk termékleírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, továbbá utánvételes megrendelés esetén az utánvét költségét.

1.5. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az Ügyfél, mint fogyasztó A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti, felek között létrejött szerződéstől történő, indokolás nélküli elállási jogát nem gyakorolhatja olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, valamint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltató a regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. tv. („Info.tv.”) rendelkezései alapján kezeli. Az adatkezelésről bővebben az ADATVÉDELEM menüpontban tájékozódhat.

2.3. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A MEGRENDELÉS

3.1. Az Ügyfél a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelést követően az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Fizetési lehetőségek: utánvét, átutalás vagy bankkártyás fizetés. Amennyiben az Ügyfél a fizetési módozatok közül az utánvételt választja, abban az esetben utánvételi kezelési költséget is meg kell fizetnie, amelynek költsége: bruttó 400,- Ft.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi a Szolgáltató székhelyén, és ezen időtartamon belül az Ügyfél részére hozzáférhetővé teszi. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3.6 Ügyfél elfogadja, hogy vásárlása/regisztrációja során megadott email címére Szolgáltató reklám anyagokat küldjön.

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.2. A Weboldalon megrendelt és készleten lévő terméket, előre utalás esetében a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 4-6 munkanapon belül, utánvétel esetében megrendelést követő 4-6 munkanapon belül a Posta Futárszolgálat (Magyar Post Zrt) fuvarozza ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. Külföldi kiszállításokat DPD futárszolgálat végzi. A készleten nem lévő, vagy az Ügyfél egyedi megrendelése alapján készült termékek szállítása 2-14 munkanap.

4.3. Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között szállítja házhoz.

4.4. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagnak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

Belföldi szállítási díjak:
20.000 Ft felett a szállítás ingyenes

20.000 Ft alatt  futárszolgálattal – 1490 Ft

Külföldi szállítási díjak:
Szlovákia – 3200 Ft
Csehország – 4000 Ft
Ausztria – 5500 Ft
Románia – 5200 Ft
Lengyelország – 4300 Ft

5. PANASZKEZELÉS

5.1. Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 8237 Tihany, Kossuth u. 97 , vagy hello@lavendertihany.hu érhető el a Szolgáltató.

5.2. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

5.3. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.

5.4. A Szolgáltató az Ügyfél által tett panaszokra azok beérkezését követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

5.5. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Veszprém Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Veszprém Megyei Békéltető Testület székhelye:

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)

Fax: +36-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Ha problémád van egy termékkel kapcsolatban, amelyet a Lavender Tihany webshopon vásároltál, és panaszodat nem sikerült érvényesítened a Lavender Tihany Kft-nél, akkor panaszodat benyújthatod az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).

Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr.”

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex:

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még az ÁSZF, illetve az Üzemeltető és Felhasználó közötti szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Üzemeltetőnek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe, és nem ismert el magára nézve kötelezőnek ilyen magatartási kódexet.

6. ELÁLLÁSI JOG (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)

6.1. A jelen ászf alapján a www.lavendertihany.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégy napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik.

6.2. A vevő írásban, emailben (hello@lavendertihany.hu) elküldött nyilatkozattal vagy telefonon vagy személyesen gyakorolhatja elállási jogát a határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, a termék lejárati dátumát és gyártási számát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját.

6.3. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Lavender Tihany Kft. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

6.4. Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni a Lavender Tihany Kft. részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli.

6.5. Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 14 napon belül a Lavender Tihany Kft. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A Lavender Tihany Kft. jogosult arányos levonást eszközölni levonni a visszatérítendő összegből, ha a visszaküldött terméknek több, mint 70 %-a hiányzik.

6.6. A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozatminta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

6.7. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.8. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

7. SZAVATOSSÁG

7.1. Kellékszavatosság:

A Felhasználó az Üzemeltető  hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. A Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igények érvényesítése közül választhat:

7.2.1 Kérheti a termék kicserélését, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy az Üzemeltető számára más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

7.2.2 Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

7.2.3 Tekintettel az Üzemeltető által forgalmazott termékek jellegére, a kellékszavatossági igények közül a kijavítás igénylése lehetetlen.

7.3 A Felhasználó jogosult választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérni, azonban az áttérés költségét a Felhasználónak kell viselnie, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

7.4 A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

7.5 Ugyanakkor az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

7.6 Az Üzemeltető használt terméket nem forgalmaz.

7.7 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.8 Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – az kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.8.1 Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti, azonban a termék akkor is hibásnak minősül, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.8.2 Az Üzemeltető itt is utal arra, hogy az általa forgalmazott termékek jellege miatt a kijavítás iránti igény teljesíthetetlen.

7.8.3 A Felhasználó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.8.4 A termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

7.8.5 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.8.6 Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

7.8.7 A Lavender Tihany nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű tárolásból és használatból kifolyó termékproblémákért. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. EGYEBEK

8.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, továbbá a Szolgáltató létrejött szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét.